Reparationer

Vi är auktoriserad serviceverkstad för ESAB svetsutrustning. Vi reparerar även flertalet andra märken och gör även reparationer på elverktyg.

Service

Låt oss utföra service på era svetsmaskiner för att minska risken för ovälkomna fel och säkerställa funktionaliteten.

Kalibrering & Validering

Vi utför Kalibrering & Validering enligt SS-EN IEC 60974-14 gällande svetsmaskiner.

Service & Kalibrering på plats

Vi utför service och kalibrering på plats. Vi rekommenderar servicekontrakt med årlig service för att minska risken att maskiner krånglar och leder till produktionsbortfall.

Uthyrning svetsmaskin

Hos oss kan ni hyra svetsmaskiner. Kontakta oss för mer information.

Villkor uthyrning

Veckoleveranser

Vi har veckovisa leveransturer i Östergötland och närområdet. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Serviceförfrågan